Systemisch Kalibreren van je Hooggevoeligheid

Systemisch Kalibreren van je Hooggevoeligheid


Workshop Online Systemische Opstellingen & Bodymapping

Image by Anne Konings


©2019 Image by  Anne Konings  - Presencing Institute  - GAIA Journey 

 Wat is Systemisch Kalibreren? 


Systemisch Kalibreren is het leren “finetunen, ijken” van de manier waarop je Hooggevoeligheid aan jou en doorheen jou verschijnt. 

Je hooggevoeligheid verschijnt aan jezelf, doorheen jezelf en de wereld op verschillende manieren.
Het staat in relatie hoe je zelf in de wereld staat, en omgekeerd. Hoe bewust je bent van de kracht en de valkuilen van hooggevoeligheid, in relatie met jezelf en de wereld om je heen.


Je Hooggevoeligheid kan zich zichtbaar maken als een enorme Krachtbron.

Het kan je overspoelen als een tsunami, zodat het lijkt alsof je al je vermogens kwijt bent.
Het “overkomt” je als het ware. En het gehele spectrum er tussenin. Er onstaat een innerlijk spaningsveld, een innerlijke polariteit.


Het leren dansen op de polariteitskoord. Op welke manier dan ook. Het niet weg te duwen. Even er bij te blijven. Innerlijk stil te worden. Luisterend naar de boodschappen die het met zich meebrengt. En op zoek gaan naar het Lege Midden, de innerlijke stilte. Zodat je vandaar uit de juiste beweging kan volgen.Herkennen, Erkennen en Verkennen van wat is

We werken met de verschijnselen zoals ze zijn. Met wat is.
Zonder oordeel en met mildheid naar jezelf en de wereld om je heen.

Hooggevoeligheid een bewuste plek geven in je leven en je werk?
Het start met het herkennen, erkennen en verkennen van hoe je jezelf verhoud tot je hooggevoeligheid.

Mag het er ten volle zijn? Of duw je het vooral weg? Ervaar je het vooral als een Last? Of een kracht? Contextafhankelijk? En hoe verschijnt je hooggevoeligheid dan aan jou en je omgeving?


Want in het probleem, het symptoom zit de oplossing verscholen


In welk patroon kom je dan terecht? Wordt je ergens ingezogen?
En waar is dit dan een oplossing voor?

De manier hoe hooggevoeligheid en de onderliggende patronen aan ons verschijnen, heeft goede systemische redenen. Voor jezelf. Voor de systemen waar we deel van uit maken (familie, werk, organisatie, vrienden, ... ), het groter geheel.

Want het levert altijd iets op. En er is altijd een prijs die betaald wordt. De vraag is alleen voor wie en door wie.


Wat uitgesloten, vergeten wordt, niet mag bestaan... vindt altijd de weg terug via de achterdeur. Op een niet aangename manier.


Ziekte, burn-out, fysieke en psychologische klachten kunnen bijvoorbeeld symtomen zijn omdat je hooggevoeligheid geen bestaansrecht heeft. Geen plek krijgt. In je leven, je omgeving, op je werk, ....

En ook daar zijn weer heel goede systemische redenen voor. Gebeurtenissen in het verleden in je familie, de organisatie waar je voor werkt die niet gezien worden, trauma's, ...


Als HSP ben je gewoon jezelf.
Hooggevoeligheid is een deel van je bestaansrecht, toch?


Is je hooggevoeligheid eerder je 'kryptonite' is dan je superpower? Dan is het misschien mogeijk dat je je hooggevoeligheid, of een deel ervan, onbewust hebt afgestaan of laten afnemen door gebeurtenissen uit het verleden.

Het reclaimen van dat afgestane deel en het onderzoek naar de goede systemische redenen hiervoor, kunnen heel helend zijn. Je weer in contact brengen met een wezenlijk deel van jezelf.

In systemisch werk spreken we vaak van afgestane vermogens. Ik vraag me nu zelfs af, of het in ons geval zelfs het afstaan is van je bestaansrecht. Of toch een deel ervan.


Wat vergeten werd en her-innerd wil worden


We exploreren wat het je wil vertellen vanuit een systemische bril. Wat wil zichtbaar worden.

Wat vergeten werd en wil her-innerd worden. Essentieel zodat het potentieel, de levensenergie weer de weg naar jou kan vinden in je leven en in je werk. Want potentieel is er altijd.

Lokatie: Online via Zoom

Duurtijd: 2,5u


Prijs: 40€ incl.btw Aantal deelnemers: Max. 6

Zodra en één inschrijving is, gaat de workshop door. Je krijgt dan een stevige individuele systemische groeicoaching. De duurtijd wordt dan wel ingekort tot 1,5u


Programma & Werkwijze
Lees meer


VOOR WIE? 

  • HSP & HSS
  • Coaches & Therapeuten die met HSP & HSS werken
  • Ouders van hooggevoelige kinderen, ..
  • Iedereen die geboeid is door het thema. 
  • ...