Wat zijn Systemische & Organisatie Opstellingen?
Image by Anne Konings


©2019 Image by  Anne Konings 

SYSTEMISCHE & ORGANISATIEOPSTELLINGEN

JE VERHAAL SYSTEMISCH ZICHTBAAR MAKEN IN DE RUIMTE, OOK ONLINE


Terwijl jij vertelt over je organisatie, je dromen, je frustraties, wat er zou moeten gebeuren, wat je medewerkers te doen hebben, waar je team voor staat, waar je naar verlangt, wat je angsten zijn....maken we je verhaal stap voor stap en samen zichtbaar in de ruimte.

Organisatieopstellingen zijn een visuele en ervaringsgerichte methode om ruimtelijk aan de slag te gaan met Systemisch Werken in Organisaties.

Elementen als het team, de organisatie, het operationele veld, je rol als leidinggevende, de zwaarte, de weerstand, het doel, .... worden opgesteld in de ruimte. Dit met behulp van representanten (de deelnemers zelf) en objecten.Ontvouwen van patronen


Langzaam ontvouwen zich mogelijke patronen en dynamieken in die aan de bron liggen van het conflict, de weerstand, de frustratie, de zorgen, het oordeel je dromen, je verlangen...


Samen maken we zichtbaar wat er tot nu toe buiten beeld was en niet meer buiten beeld kan blijven.


Wat vergeten is wat verloren gegaan gaat je aandacht naartoe? Wat is de werkelijke oorsprong van het conflict? Hoe oud is het eigenlijk al? Wat wil de weerstand zichtbaar maken? Aan wie of wat is die vervelende medewerker mogelijks trouw? Wat zou er verloren gegaan zijn in het groter systeem? Tal van systemische vragen die gaandeweg zullen opborrelen.Wat wil er zichtbaar worden?


Ik neem de tijd en de ruimte om stil te staan. Bij wat echt zichtbaar wil geworden. Wat er werkelijk te doen is.


Voorbij wat er zou moeten gebeuren volgens jou (en mijn) hoofd, de ratio in het systeem Voorbij jou en mijn "sense of urgency"


Ik zit met jou. Jij zit met mij. Samen in de vraag.


Vanuit welke plek komt die vraag? Vanuit welk deel van de vele systemen waarin we ons bewegen? Wat zijn de systemische rollen die elk deel van de vraag (on)bewust met zich meedraagt? Die wij met ons meedragen?In verbinding met wat jij werkelijk te doen hebt als mens, als leidinggevende, als professional.


In verbinding met wat het team, de organisatie werkelijk te doen heeft. 

  • Insluiten wat uitgesloten werd.
  • Alles en iedereen heeft recht op een plek
  • De juiste plek. De juiste ordening. De erkenning hiervan.
  • En hoe zit het met de uitwisseling tussen de delen en het groter geheel.
  • Erkennen van wat is. Op jouw tempo en het tempo van het veld. In verbinding met de bestemming.

Wachten op de impuls van een mogelijke beweging vanuit het niet-weten.

De eerste actie.

De juiste actie.

Of gewoon niets doen.


Klaar