Met wat gaan we nu aan de slag

Systemische Workshops

Met wat gaan we nu aan de slag?

Wat jou dus zou kunnen drijven om deel te nemen.We vertrekken vanuit concrete cases uit je dagdagelijkse realiteit waar je je tegenaan loopt. Persoonlijk, met collega's & medewerkers, je team, projecten, doelstellingen, ..


Er valt heel veel te schrijven over de systemische inzichten die ik samen met mijn klanten en hun medewerkers gaandeweg verzamel. Wat het vooral brengt is een breder perspectief, het gemakkelijker in gesprek gaan met elkaar door het ervaren van elkaars perspectief en vooral stilstaan bij hetgene onbewust vaak al geweten is.


Er wordt met verwondering, verdriet of zelfs ongeloof gereageerd op onderliggende patronen en dynamieken...

Immers, net omdat ze onbewust zijn, hebben we er vaak geen idee van welke impact ze hebben op het dagdagelijks functioneren van mens, team en organisatie. Dus op onszelf, op onze collega's ... 


Ik kijk zelf altijd terug met verwondering en dankbaarheid voor het vertrouwen dat er me gegeven wordt en de moed die er aanwezig is om naar vaak delicate kwesties te kijken. Soms geraken we er niet uit. Wordt er bevestigd wat er al geweten is. Zien we een klein lichtje in de duisternis. Of hebben we een 'aha' moment. We weten waar we aan beginnen, nooit waar we eindigen. En eerlijk is eerlijk, soms kan ik er ook volledig naast zitten. 


Ik lijst even een handvol startthema's op waar ik mee aan de slag ga met met leidinggevenden, teams & professionals.


Zelfreflectie & persoonlijke groei

 • Je hebt als leidinggevenden of professional de nood om even stil te staan omtrent je eigen positionering binnen de organisatie, het team dat je aanstuurt...
 • Je wilt stilstaan bij de diverse bewuste en onbewuste rollen die je draagt binnen het team, project of organisatie en welke impact deze kunnen hebben op je dagdagelijks functioneren.
 • Je bent op zoek naar je eigen plek, de juiste plek binnen de organisatie. Je stelt je de vraag of je überhaupt nog een plek hebt?
 • ...Medewerkers


 • Je hebt een medewerker die niet goed functioneert of waar je vaak mee in conflict gaat. De zogenaamde stoorzenders in een team. Als we deze persoon ontslaan, dan is alles opgelost, toch?
 • Je hebt de indruk dat je leiderschap, je positionering niet aanvaard wordt, geen plek krijgt..
 • Rollen en verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk. Leidinggevenden, experten , medewerkers nemen onbewust of bewust geen full ownership op. Of zijn met andere dingen bezig dan hetgene wat ze werkelijk te doen hebben. Lopen als een kieken zonder kop binnen de organisatie, weten niet wat gedaan of waar eerst.
 • Een vacature die maar niet ingevuld raakt... of er is heel veel verloop
 • Er blijven steeds dezelfde thema's terugkomen in je team, je project en je kan die noot maar niet kraken. Wat zijn de onderliggende signalen die gegeven worden?Teams


 • Er is onvoldoende samenwerking tussen teams, binnen teams, tussen afdelingen, binnen afdelingen. Er zijn conflicten, het stroomt niet en we begrijpen niet waarom. Moeten we het zien als conflicten tussen individuen of speelt er ook iets anders dat we niet zien?
 • Het team zegt A tijdens een meeting en de individuele medewerkers zeggen B in je kantoor of op de wandelgangen. Je hebt het gevoel dat ze niet hun verantwoordelijkheid opnemen en de samenwerking helemaal niet loopt zoals het moet.
 • Het vertrouwen is geschonden. Hoe kunnen we weer werken aan vertrouwen? We willen de wijsheid van de groep benutten en durven zeggen wat er niet gezegd mag worden
 • We willen werken aan een toekomstbeeld, aan een gemeenschappelijk doel. Hoe positioneert elk invidu, elke rol zich t.o.v dit toekomstbeeld. En welke acties hebben we dan te ondernemen?
 • We zijn van plan om een team, een project op een andere functionele plek binnen de organisatie te plaatsten. Is dat een goed plan? Want we gaan er van uit dat dan alles is opgelost.Organisatie


 • Hoe samenwerken om de strategische en operationele doelstellingen van een afdeling, een team, een project samen te realiseren. Wat maakt dat de ogen en de neuzen, de harten niet naar dezelfde richting wijzen. Zijn we vooral bezig met onszelf of met de klant. Zijn we ons nog bewust wat onze reden van bestaan is?
 • Er zijn diverse scenario's uitgewerkt en je wil die graag systemisch onderzoeken welke de de organisatie sterke of zwakker maken
 • Zijn we nog verbonden met onze oorspronkelijke reden van bestaan? of het is ondertussen iets anders geworden? En wat is er dan mogelijks verloren gegaan? Of moeten we eerder afscheid nemen van iets?
 • Een rol krijgt een nieuw kleedje, een nieuwe invulling. Welke impact heeft dit concreet op de expert, het team, stakeholders? Wat hebben we toen om deze rol werkelijk te "ownen", zowel op individueel, team als organisatieniveau? Wat zijn de volgende stappen die we te nemen hebben?Wat als een 'probleem' nu een systemische functie zou hebben?


We onderzoeken de systemische functies van vragen, rollen, elementen, symptomen....

Voorbij de logische, vanzelfsprekende oplossingen. Wat zijn de overlevingsmechanismen? Wat mat er niet verloren gaan? Hoe oud zijn deze al. Zit de ordening juist, heeft alles en iedereen recht op een plek. En hoe zit het dan met de uitwisseling. Wat wordt er uitgesloten, wat is buiten beeld? Wat zijn de onderliggende patronen en dynamieken die spelen in jezelf, je team, de organisatie die impact hebben op het geheel en de delen? Wat zijn "unfinished business" binnen de organisatie, binnen jezelf, het team die blijven sluimeren?


Wanner we kijken naar teams, onderzoeken we in eerste instantie de positionering van de rollen binnen een team t.o.v. elkaar en in relatie tot de afdeling, organisatie tov elkaar, het gemeenschappelijk doel en andere organisatie elementen. En wat is de plek van de leidinggevende? Of speelt er iets anders?


De eerste beweging... of impact vanuit je eigen invloedssfeer


De eerste beweging komt vaak vanuit de leidinggevende of professional zelf. We weten uit ervaring dat alles vertrekt vanuit je innerlijke houding. Wat is de plek van waaruit je werkt? Controle? Micromanagement? Alles willen oplossen? Aan wie of wat ben je verbonden? En die plek is die wel beschikbaar? Een kijkje nemen naar je (onbewuste) innerlijke houding kan tot verrassende inzichten leiden... en vaak de eerste stap naar beweging binnen je team, je projectend, de organisatie. Hier heb je onmiddellijk impact op en tegelijkertijd vraagt het ook heel wat moed om in de spiegel te durven kijken. Of je kan ook beslissen om even niets te doen.


Belangrijke noot: 


Het individu of het team bepaalt zelf waar ze klaar voor zijn. Werken via cases zijn vaak een veilige route, om later naar patronen en dynamieken te kijken ( wat niet altijd evident is). m.a.w. de mate van bereidheid tot zelfreflectie is sterk afhankelijk van team en het individu. Ik probeer altijd wel een stapje verder te gaan om als test. als het niet werkt, is ofwel mijn hypothese niet juist, of is het team of individu er nog niet klaar voor om te springen. wat ook ok is én een indicatie kan zijn van een patroon, overlevingsmechanisme, …